Siniša Boras

VODITELJ PRODAJE

+385 91 3707 115

sinisa.boras@aromara.com

Margareta Hojkurić

VODITELJICA UREDA

+385 91 3707 122

ured@aromara.com

Matea Knežić

TEHNOLOGINJA PROIZVODNJE

proizvodnja@aromara.com

Tomislav Blažević

VODITELJ NABAVE I LOGISTIKE

+385 91 3707 114

tomislav.blazevic@aromara.com

Gordana Ostrički

SURADNICA U PRODAJI

+385 91 3707 129

gordana.ostricki@aromara.com

Anja Sima Cota

VODITELJICA KONTROLE KVALITETE

kontrola.kvalitete@aromara.com

Helena Šintić

VODITELJICA MARKETINGA

+385 91 3707 124

marketing@aromara.com

Milka Ergarac

SURADNICA U PRODAJI

+385 91 3707 113

milka.ergarac@aromara.com

Jasenka Kosir

SURADNICA U PROIZVODNJI