Goran Fric, dipl.oecc.

IZVRŠNI DIREKTOR

+385 91 5121 372

goran.fric@aromara.com

Siniša Boras

VODITELJ PRODAJE

+385 91 3707 115

sinisa.boras@aromara.com

Gordana Ostrički

SURADNICA U PRODAJI

+385 91 3707 129

gordana.ostricki@aromara.com

Matea Knežić

TEHNOLOGINJA PROIZVODNJE

proizvodnja@aromara.com

+385 91 3707 117

Ivančica Glogović

SURADNICA U PROIZVODNJI

skladište@aromara.com

Tihana Zagorac

VODITELJICA UREDA

+385 91 3707 116

ured@aromara.com

Tomislav Blažević

VODITELJ NABAVE I LOGISTIKE

+385 91 3707 114

tomislav.blazevic@aromara.com

Margareta Hojkurić

SURADNICA U PRODAJI

+385 91 3707 122

margareta.hojkuric@aromara.com

Anja Sima Cota

VODITELJICA KONTROLE KVALITETE

+385 91 6043 110

kontrola.kvalitete@aromara.com

Jasenka Kosir

SURADNICA U PROIZVODNJI

Helena Šintić

VODITELJICA MARKETINGA

+385 91 3707 124

marketing@aromara.com

Milka Ergarac

SURADNICA U PRODAJI

+385 91 3707 113

milka.ergarac@aromara.com