Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR
Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja „Moj Camino Giveaway“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je Aromara d.o.o. Ivana Perkovca 19, Harmica OIB 68787157980
ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 10.11.2020. do 13.11.2020. godine do 10:00  sati na Facebook profilu Mara Doljak – Transformara. (https://www.facebook.com/maradoljakpage)
ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Jedan je pobjednik Nagradnog natječaja, a biti će nagrađen temeljem odredaba ovih Pravila te će mu se uručiti sljedeća nagrada:
1 x putopis MOJ CAMINO

1 x putopis MOJ CAMINO 2
ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).
ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako ispod objave „Moj Camino Giveaway“ u komentaru opišite zašto ste vi zaslužili osvojiti nagradu. Potrebno je također označiti sa ”Sviđa mi se” objavu Nagradnog natječaja na stranici https://www.facebook.com/maradoljakpage. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.
ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA
Pobjednika Nagradnog natječaja bira stručni žiri koji se sastoji od tri osobe. Nagradit će se najkreativniji odgovor jedne osobe. Dobitnik će biti objavljen putem komentara na objavi nagradne igre 13.11.2020. na Facebook profilu Mara Doljak – Transformara (https://www.facebook.com/maradoljakpage) nakon završetka Nagradnog natječaja. Dobitnik koji u roku 48 sati ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade gubi pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika.
ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima: Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook.
ČLANAK 8: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i komentar mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
ČLANAK 9: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.
ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.
ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka. Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.
ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Facebook profila (https://www.facebook.com/maradoljakpage).
ČLANAK 13: FACEBOOK I INSTAGRAM
Facebook i Instagram nisu odgovorni za promociju niti imaju veze s istom te ih se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzoriraju ili upravljaju natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom i Instagramom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku i Instagramu.