Mala škola aromaterapije s Marom 2
Harmica, 21.1.2017.

Mala škola aromaterapije s Marom 3: Prirodno zdravlje
Harmica, 8.4.2017.

Mala škola aromaterapije s Marom – XMAS EDITION
17.12.2016., Harmica

8 stupnjeva samorazvoja
11.12.2016, Harmica