Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR
Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja „Aromara Giveaway“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je Aromara d.o.o. Ivana Perkovca 19, Harmica OIB 68787157980
ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 16.10.2020. do 19.10.2020. godine do 23:59 sati na Instagram profilu Aromara. (https://www.instagram.com/aromarahr/)
ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Jedan je pobjednik Nagradnog natječaja, a biti će nagrađen temeljem odredaba ovih Pravila te će mu se uručiti sljedeća nagrada:
2x GYNO PRO
ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).
ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako ispod objave „Aromara Giveaway“ u komentaru s najmanje 2 hashtaga opišite zašto ste vi zaslužili osvojiti nagradu za sebe i najdražu ženu. Potrebno je također označiti sa ”Sviđa mi se” objavu Nagradnog natječaja na stranici https://www.instagram.com/aromarahr/. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.
ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA
Pobjednika Nagradnog natječaja bira stručni žiri koji se sastoji od tri osobe. Nagradit će se najkreativniji odgovor jedne osobe. Dobitnik će biti objavljen putem story-a 20.10.2020. na službenom Instagram profilu Aromara (https://www.instagram.com/aromarahr/) nakon završetka Nagradnog natječaja. Dobitnik koji u roku 48 sati ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade gubi pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika.
ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima: Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook.
ČLANAK 8: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i komentar mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
ČLANAK 9: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.
ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.
ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka. Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.
ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram profila (https://www.instagram.com/aromarahr/).
ČLANAK 13: FACEBOOK I INSTAGRAM
Facebook i Instagram nisu odgovorni za promociju niti imaju veze s istom te ih se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzoriraju ili upravljaju natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom i Instagramom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku i Instagramu.