Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja „Aromara Giveaway“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je Aromara d.o.o. Ivana Perkovca 19, Harmica OIB 68787157980

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 8.3.2020. do 15.3.2020. godine do 23:59 sati na  Instagram profilu Najljepsi citati. (https://www.instagram.com/najljepsicitatii/)

ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Jedan je pobjednik Nagradnog natječaja, a biti će nagrađen temeljem odredaba ovih Pravila te će mu se uručiti sljedeća nagrada:

2x GYNO PRO

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako ispod objave „Aromara Giveaway“ u komentaru  s najmanje 2 hashtaga opišite zašto ste vi zaslužili osvojiti nagradu za sebe i najdražu ženu. Potrebno je također lajkati Instagram profil aromara.hr i najljepsiicitatii te objavu Nagradnog natječaja na stranici https://www.instagram.com/najljepsicitatii/. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

Pobjednika Nagradnog natječaja bira stručni žiri koji se sastoji od tri osobe. Nagradit će se najkreativniji odgovor jedne osobe. Dobitnik će biti objavljen putem story-a 16.3.2020. na službenom Instagram profilu Najljepsi Citatii (https://www.instagram.com/najljepsicitatii/) nakon završetka Nagradnog natječaja. Dobitnik koji u roku 48 sati ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade gubi pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima: Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook.

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i komentar mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka. Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram profila (https://www.instagram.com/najljepsicitatii/).

ČLANAK 13: FACEBOOK I INSTAGRAM

Facebook i Instagram nisu odgovorni za promociju niti imaju veze s istom te ih se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzoriraju ili upravljaju natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom i Instagramom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku i Instagramu.